BIP
KURS PODOFICERSKI

Podstawa prawna:


1) Ustawa z dnia 11 Września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 593);

2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. nr 61, poz. 582);

3) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z  2010 r. nr 152 poz. 1025);

4) Regulamin postępowania rekrutacyjnego oraz egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych do szkoły podoficerskiej – Zarząd szkolenia P-7;
 
5) Plan przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w dniach ……. .1.    KRYTERIUM SKIEROWANIA NA KURS PODOFICERSKI
2.    EGZAMINY1)    KRYTERIUM SKIEROWANIA NA KURS PODOFICERSKI

 
•    wykształcenie średnie;
•    zgoda Dyrektora Departamentu Kadr;
•    ocena bardzo dobra z  ostatniej opinii służbowej;
-    art. 29 i 126 ust. 2  ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    ocena bardzo dobra z rocznego egzaminu sprawności fizycznej;
•    pierwszeństwo przyjęcia mają żołnierze z minimum 5 letnią wysługą służby zawodowej
–    art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    zdanie egzaminu wstępnego.2)    EGZAMINY


Zasady oraz organizacja egzaminów zamieszczono na stronie SPWL http://www.spwl.wp.mil.pl/pl/17.html

Regulamin egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

 

⇒Regulamin EGZAMINU.pdf

 

⇒Przykładowe pytania egzaminacyjne - testy.pdf

.

Przypominamy:

  1. Na egzaminy kandydata kieruje dowódca macierzystej jednostki wojskowe;
  2. Egzaminy nie są przeznaczone dla kandydatów ze środowiska cywilnego.

.

Termin egzaminów: 02-06.12.2013r.

Termin stawiennictwa: wg pism

Miejsce stawiennictwa: Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90

     - koszary Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, dojazd autobus nr 64 - przystanek Golęcin;

     - dla kandydatów przyjeżdżających samochodami prywatnymi udostępniony zostanie parking.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mają żołnierze korpusu szeregowych zawodowych:

     -  pełniący zawodową służbę wojskową co najmniej pięć lat,

     -  posiadający bardzo dobrą ocenę z ostatniej opinii służbowej.


Decyzję o zakwalifikowaniu zainteresowanego żołnierza na egzamin na podoficera podejmuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na wniosek żołnierza, przesłany drogą służbową.


Kandydaci na podoficerów przystępujący do egzaminów wstępnych muszą posiadać następujące wyposażenie:

1.    dwa mundury polowe wz.93 (dodatkowo w okresie zimowym ubranie ochronne, czapkę zimową,

      czapkę futrzaną oficerską, trzewiki zimowe, rękawice),

2.   pas żołnierski,

3.   szelki do przenoszenia oporządzenia,

4.   hełm,

5.   maskę (MP-4 lub MP-5),

6.   ochronniki słuchu,

7.   strój sportowy, ubiór treningowy – żołnierzy Wojska Polskiego "NIEBIESKI"

      (dres, spodenki gimnastyczne, koszula krótki rękaw, buty);

8.   torba podróżna, poligonowa (plecak), na wyposażenie do przenoszenia stroju sportowego,

9.   przybory piśmiennicze,

10. "Polecenie wyjazdu służbowego” – umożliwiające zaprowiantowanie żołnierzy na czas egzaminu.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych